Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät os. 080

Välkommen till den uppdaterade hemsidan för Vasanejdens Bilbranscharbetare!

Syftet med hemsidan är att öka kommunikationen mellan fackavdelningen och medlemmarna och att tillhandahålla redskap för fackavdelnings-, förtroendemanna- och arbetarskyddsverksamheten.

På första sidan kan du läsa fackavdelningens senaste meddelanden och händelser samt centrala nyheter som gäller arbetslivet.

I medlemsområdet hittar du branschspecifika kollektivavtal, aktuella utbildningar och arbetsplatsinformation. Dessutom kan du lämna förslag till förändringar i kollektivavtalen och anmäla dig till utbildning.

På fliken medlemsförmåner har vi samlat AKT:s alla nationella medlemsförmåner samt lokala förmåner i Vasaregionen.

På webbplatsen kan du också bekanta dig med kommittén för den innevarande perioden och lämna en begäran om att vi ska ta kontakt.

Tillsammans kan vi påverka!

Vaasan Alueen
Autoalantyöntekijät adv. 080